Palangos botanikos parko floros sisteminis sąrašas

Tekstas parengtas pagal Palangos botanikos parko informaciją

 
Sistematiniame floros sąraše, pateiktame pagal Englerio sistemą, nurodomas augalo skyrius, šeima, rūšis ar žemesnio už rūšį rango taksonas, lietuviškas pavadinimas, augimvietė, dažnis parke ir rūšies dažnumo klasės (1, 2, 3, 4, 5) Lietuvoje. Rūšies augimvietė nurodoma remiantis herbaro ir stebėjimo parke, duomenimis. Rūšies dažniui įvertinti vartojamos šios sąvokos: Labai dažnas, dažnas, vidutinio dažnumo, retas ir Labai retas. Retoms bei Labai retoms rūšims nurodomos ir radimvietes.
Savaiminiams sinantropiniams augalams pasimeti vartojamas ženklas /_, kultūriniams introdukuotiems augalams - *, o sulaukėjusiems kultūriniams, paplitusiems natūraliose bendrijose - ženklas /_
I sk. PTERIDOPHYTA. SPORINIAI INDUOČIAI
 
1 šm. Lycopodiaceae. Pataisiniai
Lycopodium annotinum L. - Miškinis pataisas. Drėgnokame pušyne. Vidutinio dažnumo (5).
2 šm. Equisetaceae. Asiūkliniai
Equisetum arvence L. - Dirvinis asiūklis. Pakelėje. Dažnas (5).
Equisetum hyemale L. - Šiurkštusis asiūklis. Pamiškėse, pietrytinėje parko dalyje. Retas (5).
Equisetum pratense Ehrh. - Pievinis asiūklis. Pievose. Dažnas (5).
Equisetum sylvaticum L. - Miškinis asiūklis. Pušyne. Vidutinio dažnumo (5).
3 šm. Hypolepidiaceae. Hypolepidiniai
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn - Stambialapis šakys. Krūmyne. Vidutinio dažnumo (5).
4 šm. Athyriaceae. Blužniapapartiniai
Athyrium filix-femina Roth - Paprastasis blužniapapartis. Alksnyne. Vidutinio dažnumo (5).
5 šm. Polypodiaceae. Šertviniai
Polypodium vulgare L. - Paprastoji šertvė. Šluotsmilginiame pušyne. Vidutinio dažnumo (3).
6 šm. Aspidiaceae. Tikrapapartiniai
Dryopteris dilatata (Hoffm) A. Gray - Skėstalapis papartis. Juodalksnyne, pietinėje parko dalyje. Retas (3).
Dryopteris filix-mas (L.) Schott - Kelminis papartis. Juodalksnyne. Vidutinio dažnumo (5).
Dryopteris spinulosa O. Ktze - Smailialapis papartis. Pušyne, klevyne. Labai dažnas (5).
Gymnocarpiu drypteris (L.) Newmann - Trikampialapis tikrapapartis. Drėgname pušyne. Vidutinio dažnumo (5).
II sk. GYMNOSPERMAE. PLIKASĖKLIAI
7 šm. Pinaceae. Pušiniai
Pinus mugo Turra - Kalninė pušis. Pilkosiose kopose. Vidutinio dažnumo (1).
Pinus sylvestris L. - Paprastoji pušis. Visame parke. Labai dažna (5).
Picea abies (L.) Karst. - Paprastoji eglė. Parke. Labai dažna (5).
8 šm. Cupressaceae. Kiparisiniai
 
16. Juniperus communis L. - Paprastasis kadagys. Pušyne. Dažnas (5).
III sk. MAGNOLIOPHYTA. GAUBTASĖKLIAI
 
9 šm. Typhaceae. Švendriniai
 
17. Typha angustifolia L. - Siauralapis švendras. Naujajame tvenkinyje. Vidutinio dažnumo. (4).
 
10 šm. Potamogenaceae. Plūdiniai
 
18. Zostera marina L. - Jūrinis andras. Sublitoralinėje jūros zojos. Vidutinio dažnumo (1).
19. Po tamogetom natans L. - Plūduriuojančioji plūdė. Naujajame tvenkinyje. Labai dažna (5).
 
11 šm. Poaceae. Migliniai
 
20. Echinochloa crus-galli (L.) P. B. - Paprastoji rietmenė. Sukultūrintoje pievoje. Dažna (4).
21. Phalaris arundinacea L. - Nendrinis dryžuotis. Naujojo tvenkinio pakrantėje. Vidutinio dažnumo (5).
22. Anthoxanthum odoratum L. - Kvapioji gardūnytė. Pušynuose, pievose. Labai dažna (5).
23. Milium effusum L. - Miškinė sorokė. Drėgname ūksmėtame pušyne. Dažna (4).
24. Phleum pratensis L. - Pašarinis motiejukas. Sukultūrintose ir natūraliose pievose. Dažna (5).
25. Alopecurus geniclatus L. - Nariuotasis pašiaušėlis. Pakrantės naujojoje tvenkinio pievoje.
Vidutinio dažnumo (5).
26. Alopecurus pratense L. - Pievinis pašiaušėlis. Pievoje. Vidutinio dažnumo (5).
27. Agrostis stolonifera L. - Baltoji smilga. Drėgnoje pievoje. Vidutinio dažnumo (5).
28. Agrostis giganthea Roth. - Didžioji smilga.
28 a. Agrostis tenuis Sibth. - Paprastoji smilga. Pakelėje, miško aikštelėse, pušyne. Labai dažna (5).
29. Calamagrostis epigeios (L.) Roth. - Smiltyninis lendrūnas. Pušyne, kopose. Labai dažnas (5).
30. Ammophila arenaria (L.) Link - Pajūrinė smiltlendrė. Kopose. Labai dažna (1).
31. Holcus lanatus L. - Pūkuotoji vilnūnė. Pamiškėse, miškuose. Dažna (4).
32. Holcus mollis L. - Švelnioji vilnūnė. Pamiškėse, krūmuose, ties Tiškevičių rūmais.
Labai reta (2).
33. Corynephorus canescens (L.) P. B. - Smiltyninis šepetukas. Sausuose pušynuose, kopose. Vidutinio dažnumo (4).
34. Deschampsia caespitosa (L.) P. B. Agrost - Kupstinė šluotsmilgė. Juodalksnyne. Labai dažna (5).
35. Deschampsia flexuosa (L.) Trins. - Lanksčioji šluotsmilgė. Pušynuose, miškų aikštėse. Labai dažna (2).
36. Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilger. - Gauruotoji poavižė. Pamiškėse. Vidutinio dažnumo (4).
37. Arrhena elatius (L.) J et C. Presl. - Aukštoji avižuolė. Pamiškėse, pievose.
Labai dažnas. (3).
- var. biaristatum Peterm. Pakrūmėje. Šiauriausia parko dalis. Vidutinio dažnumo.
38. Sesleria coerulea (L.) Ard. subsp. uliginosa Čalak. - Melsvasis melitas. Pušyne, netoli naujojo tvenkinio. Labai retas (1).
39. Molinia coerulea (L.) Moench - Melsvoji melvenė. Pušynuose, kirtavietėse. Vidutinio dažnumo (5).
40. Koeleria glauca (Spreng) DC. - Melsvoji kelerija. Sausuose pušynuose, kopose.
Vidutinio dažnumo (4).
- f. viridis. Pilkosiose kopose. Vidutinio dažnumo.
41. Melica nutans L. - Nusvirusioji striepsnė. Klevyne, pušynuose. Vidutinio dažnumo (5).
42. Briza media L. - Kiškio ašarėlės. Pušynuose. Vidutinio dažnumo (5).
43. Dactylis glomerata L. - Paprastoji šunažolė. Miškuose, pievose. Labai dažna (5).
44. Poa angustifolia L. - Siauralapė miglė. Sausose pievose. Vidutinio dažnumo (5).
45. Poa annua L. - Vienmetė miglė. Pakelėse. Labai dažna (5).
46. Poa chaixii Vill - Plačialapė miglė. Klevyne, pušyne, su eglės pamiškiu. Senoji parko dalis. Reta (1).
47. Poa nemoralis L. - Gojinė miglė. Ūksminguose miškuose. Dažna (5).
48. Poa palustris L. - Pelkinė miglė. Naujojo tvenkinio pakrantės pievoje. Vidutinio dažnumo (5).
49. Poa pratensis L. - Pievinė miglė. Pievose, miškuose. Labai dažna (5).
50. Poa trivialis L. - Paprastoji miglė. Miškuose, apydrėgnėse aikštelėse. Labai dažna (5).
51. Glyceria fluitens L. R. Br. - Paprastoji monažolė. Naujajame tvenkinyje. Dažna (5).
52. Festuca arenaria Osbeck. - Pajūrinis eraičinas. Sausuose pušynuose, kopose. Labai dažnas (16).
53. Festuca arundinacea Schret. - Nendrinis eraičinas. Sukultūrintoje pievoje. Retas (2).
54. Festuca ovina L. - Avinis eraičinas. Pušynuose, miško aikštelėse. Vidutinio dažnumo (5).
55. Festuca pratensis Huds. - Tikrasis eraičinas. Pievose. Dažnas (5).
56. Festuca rubra L. - Raudonasis eraičinas. Sausuose pušynuose, pakelėse, kopose.
Labai. dažnas (5).
57. Festuca sabulosa (Anderss.) Lindb. - Kopinis eraičinas. Kopose. Dažnas (1).
58. Festuca trachyphylla (Hackel) Kratina - Šiurkštusis eraičinas. Sausuose pušynuose.
Vidutinio dažnumo (2).
- var. multernavis Stohr. Sausame pušyne, šiaurvakarinėje parko dalyje. Retas.
- var. trachyphylla. Sausame šlaite jūros link, šiaurvakarinėje parko dalyje. Retas.
59. Bromus intermis Leyser - Beginklė dirsė. Pakelėse, pievose. Dažnas. (5).
60. Bromus mollis L. - Švelnioji dirsė. Pakelėse, pievose. Vidutinio dažnumo (5).
61. Lolium perenne L. - Daugiametė svidrė. Naujojo tvenkinio krante, pakelėse. Dažna (5).
- var. longiglume Grantzow. Naujojo tvenkinio pakrantėse. Vidutinio dažnumo.
62. Agropyron caninum (L.) P. B. - Šuninis varputis. Juodalksnyne, už „Vaidilutės“ kavinės.
Retas (5).
63. Agropyron repens P. B. - Paprastasis varputis. Pievose, pakelėse, pušynuose. Labai dažnas (5).
64. Leymus arenarius L. - Smiltyninė rugiaveidė. Kopose. Dažna (3).
 
12 šm. Cyperaceae. Viksviniai
 
65. Eleocharis palustris (L.) R. Br. - Pelkinis duonis. Vandens pakraštyje. Vidutinio dažnumo (5).
66. Carex arenaria L. - Smiltyninė viksva. Kopose, pušynuose, pievose. Labai dažna (1).
67. Carex caryophyllea Latour. - Ankstyvoji viksva. Sausame Birutės kalno šlaite jūros link.
Reta (4).
68. Carex elongata L. - Pailgoji viksva. Juodalksnyne, netoli naujojo tvenkinio. Reta (4).
69. Carex flacca Schret. - Melsvoji viksva. Drėgno pušyno patakėje, netoli naujojo tvenkinio
Labai reta (2).
70. Carex gracilis Curt. - Lieknoji viksva. Pušynuose. Dažna (5).
71. Carex hirta L. - Plaukytoji viksva. Pievose, pakelėse. Dažna (5).
72. Carex leporina L. - Kiškinė viksva. Juodalksnyne. Vidutinio dažnumo (5).
73. Carex nigra (L.) Reichard - Paprastoji viksva. Pamiškėse, drėgnose pievose. Dažna (5).
74. Carex pilulifera L. - Gumulinė viksva. Retame pušyne, pietrytinėje parko dalyje. Reta (2).
75. Carex epicata Huds. - Akytoji viksva. Sausoje pievoje, už „Vaidilutės“. Reta (5).
 
13 šm. Lemnaceae. Plūdeniniai
 
76. Lemna minor L. - Mažoji plūdena. Labai dažnas (5).
 
14 šm. Juncaeae. Vikšriniai
 
77. Juncus articulatus L. - Nariuotalapis vikšris. Naujojo tvenkinio pakrantes pievoje.
Vidutinio dažnumo (5).
78. Juncus bufonius L. - Rupūžinis vikšris. Pakelėse. Vidutinio dažnumo (5).
79. Juncus compressus Jasq. - Plokščiastiebis vikšris. Naujojo tvenkinio krante, drėgnoje pievoje. Vidutinio dažnumo (5).
80. Juncus congolmeratus L. - Gliaustažiedis vikšris. Drėgnoje pamiškėje. Netoli administracinio pastato. Retas (5).
81. Juncus effusus L. - Kęstasis vikšris. Naujojojo tvenkinio pakrantėje, pamiškėse.
Vidutinio dažnumo (5).
82. Luzula campestris (L.) Lamk. - Ganyklinis kiškiagrikis. Pamiškėse, pievose. Dažnas (5).
83. Luzula luzuloides (Lamk.) Dandy et Willmott - Krūminis kiškiagrikis. Šviesiame pušyne, ties Tiškevičių rūmais. Labai retas (1).
84. Luzula multiflora (Ehrh) Lej. - Daugiažiedis kiškiagrikis. Pušynuose. Vidutinio dažnumo (5).
85. Luzula pallescens Sw. - Pilkšvasis kiškiagrikis. Šviesiame pušyne. Vidutinio dažnumo (3).
86. Luzula pilosa (L.) Willd. - Plaukuotasis kiškiagrikis. Pušynuose, klevyne, krūmuose. Labai dažnas (5).
 
15 šm. Liliaceae. Lelijiniai
 
87. Anthericum ramosum L. - Šakotasis šiaudenis. Lanksčiašluotsmilginiame pušyne. Netoli estrados. Labai retas (3).
88. Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt - Dvilapė medutė. Pušynuose. Labai dažna (5).
89. Polygonatum odoratum (L.) All. - Vaistinė baltašaknė. Drėgname pušyne. Netoli naujojo tvenkinio. Reta (5).
90. Convallaris majalis L. - Paprastoji pakalnutė. Pušynuose. Vidutinio dažnumo (5).
91. Paris quadrifolia L. - Keturlapė vilkauogė. Juodalksnyne. Vidutinio dažnumo (5).
 
16 šm. Orchdaceae. Orchidiniai
 
92. Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich. - Dvilapė blandis. Pamiškėse. Vidutinio dažnumo (5).
93. Epipactis atrorubens (Hoffm.) Bess - Tamsialapis skiautalūpis. Retuose pušynuose, pilkosiose kopose. Vidutinio dažnumo (3).
94. Goodyera repens L. R. Br. - Šliaužiančioji sidabriukė. Šluotsmilginiame pušyne. Reta (4).
 
17 šm. Salicaceae. Gluosniniai
 
95. Populus alba L. - Baltoji tuopa. Kopose. Reta. Δ *
96. Populus tremula L. - Drebulė. Parke. Labai dažna (5).
97. Salix cinerea L. - Pilkasis gluosnis. Pamiškėse. Dažnas (5).
98. Salix daphnoides Vill - Pajūrinis gluosnis. Kopose. Vidutinio dažnumo (2). Δ
99. Salix rosmarinifolia L. - Pelkinis gluosnis. Retas (5). Kopose.
100. Salix viminalis L. - Vytinis gluosnis. Juodalksnyne. Vidutinio dažnumo (5).
 
18 šm. Corylaceae. Lazdyniniai
 
101. Corylus avellana L. - Paprastasis lazdynas. Pušynuose, klevynuose. Labai dažnas (5).
 
19 šm. Betulaceae. Beržiniai
 
102. Betula pendula Roth - Karpotasis beržas. Pušynuose. Dažnas (5).
103. Betula pubescens Ehrh. - Plaukuotasis beržas. Dažnas (5).
104. Alnus glutinosa (L.) Gaerth. - Juodalksnis. Medynuose. Labai dažnas (5).
 
20 šm. Fagaceae. Bukiniai
 
105. Quercus robur L. - Paprastasis ąžuolas. Pušynuose. Dažnas (5).
 
21 šm. Cannabinaceae. Kanapiniai
 
106. Humulus lupulus L. - Paprastasis apynys. Pamiškėse. Vidutinio dažnumo (5).
 
22 šm. Urticaceae. Dilgėliniai
 
107. Urtica dioica L. - Didžioji dilgėle. Pušynuose, krūmynuose. Dažna (5).
 
23 šm. Polygonaceae. Rūgtiniai
 
108. Rumex asetosa L. - Valgomoji rūgštynė. Pušynuose, pievose. Dažna (5).
109. Rumex asetosella L. - Smulkioji rūgštynėlė. Sausose pievose, pušynuose. Labai dažna (5).
110. Rumex aquaticus L. - Vandeninė rūgštynė. Naujojo tvenkinio pakrantėje. Vidutinio
dažnumo (4).
111. Rumex crispus L. - Rauktalapė rūgštynė. Juodalksnyne, pamiškėse. Dažna (5).
112. Rumex obtusifolius L. - Būkalapė rūgštynė. Pamiškėse, juodalksnyne. Dažna (4).
113. Fallopia convolvulus (L.) A. Löve - Vijoklinis pelėvirkštis. Pakelėse. Dažnas (5).
114. Polygonum amphibium L. - Būdmainis rūgtis. Naujojo tvenkinio krante. Vidutinio dažnumo (5).
- var. terrestre Leyss - Naujojo tvenkinio krante. Vidutinio dažnumo.
115. Polygonum aviculare L. - Takažolė. Ant takų, pakelėse. Dažna (5).
116. Polygonum lapathifolium L. - Trumpamakštė rūgtis. Naujojo tvenkinio pakrantėje.
Dažna (5).
117. Polygonum mite Schrank. - Smailialapis rūgtis. Pušyne. Vidutinio dažnumo (3).
118. Polygonum persicaria L. - Dėmėtasis rūgtis. Pakelėse, sukultūrintose pievose. Dažnas (5).
 
24 šm. Chenopodiaceae. Balandiniai
 
119. Chenopodium album L. - Baltoji balanda. Žmogaus suardytose bendrijose. Dažna (5).
120. Salsola kali L. - Smiltine druskė. Baltosiose kopose. Reta (2).
 
25 šm. Caryophyllaceae. Gvazdikiniai
 
121. Stellaria graminea L. - Siauralapė žliūgė. Juodalksnyne, pievose. Dažna (5).
- var linearis Fenzl. - Pievoje. Vidutinio dažnumo.
122. Stellaria media (L.) Vill - Daržinė žliugė. Pušynuose, klevynuose, pamiškėse. Labai dažna. (5).
123. Cerastium arvense L. - Dirvinė glažutė. Pušynuose, pievose. Dažna (5).
124. Cerastium holosteoides Fries. - Paprastoji gražutė. Pamiškėse, krūmynuose. Dažna (5).
125. Cerastium semidecandrum L. - Penkiakuokė gražutė. Pilkosiose kopose. Vidutinio dažnumo (4).
126. Sagina nodosa (L.) Fanzl. - Stačioji žemenė. Patakėse. Vidutinio dažnumo (5).
127. Honkenya peploides (L.) Ehrh - Sultingoji jūrasmiltė. Kopose, retuose pušynuose. Vidutinio dažnumo (1).
127 a. Arenaria serpyllifolia L. - Čiobrialapė smiltė. sausose pievose, pakelėse. Dažna (5).
128. Moehringia trinervia (L.) Clairv. - Trigyslė smiltagraibė. Pušynuose, klevynuose,
krūmuose. Labai dažna (5).
129. Spergula arvensis L. - Paprastasis kežys. Patakėse. Vidutinio dažnumo (5).
130. Herniarija glabra L. - Pilkasis skleistenis. Pušyno patakėse. Retas (5).
131. Scleranthus perennis L. - Daugiametė klėstenė. Pilkosiose kopose, vidutinio dažnumo (5).
132. Silene alba (Mill) E. H. L. Krause - Baltažiedė naktižiedė. Pakelėse. Vidutinio dažnumo (5).
133. Silene dioica (L.) Clairv. - Raudonžiedė naktižiedė. Juodalksnyne prie naujojo
tvenkinio. Vidutinio dažnumo (2).
134. Silene nutans L. - Nusvirusioji naktižiedė. Pušynuose, pakelėse, pievose. Dažna (5).
135. Silene vulgaris (Moench) garcke - Paprastoji naktižiedė. Pakelėse. Vidutinio dažnumo (5).
136. Lychnis flos-cuculi L. - Šilkažiedė gaisrena. Pamiškėse. Vidutinio dažnumo (5).
136 a. Lychius coronaria - Vainikinė gaisrena.
136 b. Melandrium album - Baltažiedis šakinys.
137. Gypsophila paniculata L. - Muilinė guboja. Kopose, sausose pievose. Vidutinio dažnumo (1).
138. Dianthus arenarius L. Smiltyninis gvazdikas. Sauso pušyno pakraštyje, netoli lauko
estrados. Labai retas (4).
139. Dianthus deltoides L. Šilinis gvazdikas. Miško aikštelėse. Vidutinio dažnumo (5).
140. Saponaria officinalis L. - Vaistinis putoklis. Pamiškėje, pievoje. Vidutinio dažnumo (5).
 
26 šm. Ranunculaceae - Vėdryniniai
 
141. Aquilegia vulgaris L. - Paprastasis sinavadas. Pušyne. Netoli lauko estrados. Labai retas (4).
142. Pulsatilla pratensis (L). Mill. - Pievinė šilagėlė. Sausose pašlaitėse, pušynuose. Vidutinio
dažnumo (4).
143. Ranunculus acris L. - Aitrusis vėdrynas. Pušynuose, pievose. Labai dažnas (5).
144. Ranunculus auricormus L. - Auksakuodis vėdrynas. Pušyno aikštelėje ties šiltnamiais.
Retas (5).
145. Ranunculus bulbosus L. - Gumbuotasis vėdrynas. Sausoje pievoje, pietrytinėje parko
dalyje. Ties Vytauto gatve. Retas (4).
146. Ranunculus repens L. - Šliaužiantysis vėdrynas. Pamiškėse, pievose. Labai dažnas (5).
147. Ranunculus sceleratus L. - Nuodingasis vėdrynas. Sukultūrintoje pievoje, naujojo
tvenkinio pakrantėje. Vidutinio dažnumo (5).
 
27 šm. Berberidaceae. Raugerškiniai
 
148. Berberis vulgaris L. - Paprastasis raugerškis. Pušynuose. Vidutinio dažnumo (3).
 
28 šm. Papaveraceae. Aguoniniai
 
149. Chelidonium majus L. - Ugniažolė. Pamiškėse, krūmuose. Dažna (5).
 
29 šm. Brassicaceae. - Bastutiniai
 
150. Alliaria petiolata (Bieb.) cavara et Grande - Vaistinė česnakūnė.
Juodalksnynuose, krūmynuose. Dažna (4).
151. Descurainia Sophia (L.) Schur - Paprastasis poklius. Suardytose bendrijose.
Vidutinio dažnumo (5).
152. Cakile baltica Scop. - Pajūrinė stoklė. Kopose. Vidutinio dažnumo (1).
153. Sinapis arvensis L. - Dirvinis garstukas. Bergždyne. Vidutinio dažnumo (5).
154. Brassica napus L. var. napus - Rapsas. Užsėtoje vejoje. Retas. Δ *
155. Raphanus raphanistrum L. - Svėrė. Sukultūrintose pievose. Vidutinio dažnumo (5).
156. Raphanus sativus L. - Valgomasis ridikas. Pamiškėse. Retas. Δ *
157. Barbaraea vulgaris R. Br. - Paprastoji barborytė. Bergždyne. Reta (4).
158. Rorippa palustris Bess. - Pelkinis čėriukas. Sukultūrintose pievose. Vidutinio dažnumo (5).
159. Rorippa sylvestris (L.) Besser - Miškinis čėriukas. Sėtose vejose. Vidutinio dažnumo (4).
160. Cardamine pratensis L. - Pievinė kartenė. Drėgnose pievose, naujojo tvenkinio
pakrantėje. Vidutinio dažnumo (5).
161. Capsella bursa - pastoris (L.) med. - Trikertė žvaginė. Dirvonuojančioje žemėje.
Vidutinio dažnumo (5).
162. Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek - Smiltyninis skamainis. Pilkosiose kopose,
patakėse. Vidutinio dažnumo (5).
163. Erysimum cheiranthoides L. - Smalkinis tvertikas. Dirvonuojančiose žemėse,
patakėse. Vidutinio dažnumo (5).
164. Alyssum montanum L. - Smiltyninis laibenis. Pilkosiose kopose, sausose pievose.
Vidutinio dažnumo (2).
165. Berteroa incana (L.) DC. - Pilkoji miltinaitė. Sausose pievose, pakelėse. Dažna (5).
166. Hesperis matronalis L. - Kvapioji vakarutė. Naujojo tvenkinio pakrantėje,
pamiškėse. Vidutinio dažnumo. Δ *
 
30 šm. Crassulaceae. Storalapiniai
 
167. Sedum purpureum Schult. - Raudonasis šilokas. Sausame Birutės kalno šlaite. Retas. Δ *
168. Sedum sexangulare L. - Siauralapis šilokas. Sausoje pievoje, patakėse. Vidutinio dažnumo (2).
169. Sedum acre L. - Aitrusis šilokas. Kopose, sausose pievose, pakelėse. Dažnas (5).
 
31 šm. Saxifragaceae. Uolaskėliniai
 
170. Saxifraga granulata L. - Gumbuotoji uolaskėlė. Sausoje pievoje, pušyne. Reta (3).
171. Ribes alpinum L. - Kalninis serbentas. Pušynuose, klevynuose. Labai dažnas (2).
172. Ribes rubrum L. - Paprastasis serbentas. Juodalksnynuose, užkopiuose. Dažnas (5).
 
32 šm. Rosaceae. Erškėtiniai
 
173. Spiraea chamaedryfolia L. - Guobalapė lanksva. Klevyne, pušyne. Dažna. Δ *
174. Spiraea salicifolia L. - Gluosnialapė lanksva. Pušynuose, klevyne, pamiškėse. Dažna. Δ *
175. Cotoneaster lucida Schlecht. - Blizgantysis kaulenis. Miškuose, pamiškėse, pakelėse.
Labai dažnas. Δ *
176. Sorbus aucuparia L. - Paprastasis šermukšnis. Miškuose. Dažnas (5).
177. Amelanchier spicata (Lamk.) C. Koch - Varpinė medlieva. Pušyne. Reta. Δ *
178. Rubus idaeus L. - Avietė. Pušynuose, juodalksnynuose. Labai dažna (5).
179. Rubus caesius L. - Paprastoji gervuogė. Juodalksnyne, drėgname pušyne. Vidutinio
dažnumo (5).
180. Rubus saxatilis L. - Katuogė. Pušyne, pietrytinėje parko dalyje. Vidutinio dažnumo (5).
181. Fragaria vesca L. - Paprastoji žemuogė. Pušynuose, pamiškėse. Dažna (5).
182. Potentilla anserina L. - Žąsinė sidabražolė. Patakėse, pievose. Dažna (5).
183. Potentilla argentea L. - Tikroji sidabražolė. Sausose pievose, kopose. Vidutinio dažnumo (5).
184. Potentilla erecta (L). Raeuschel. - Miškinė sidabražolė. Pamiškėse. Dažna (5).
(Praleista numeracija 185-188)
189. Geum rivale L. - Raudonoji žiognagė. Pušynuose, pamiškėse. Dažna (5).
190. Geum urbanum L. - Geltonoji žiognagė. Drėgnuose pušynuose, krūmynuose. Labai dažna (5).
191. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - Pelkinė vingiorykštė. Krūmynuose, pamiškėse.
Vidutinio dažnumo (5).
192. Filipendula vulgaris Moench - Pievinė vingiorykštė. Kirtavietėje netoli šiltnamių. Reta (4).
193. Alchemilla acutiloba Opiz. - Smailialapė rasakila. Pakrūmėse, pievose. Vidutinio
dažnumo (3).
194. Alchemilla glaucescens Wallr. - Gauruotoji rasakila. Pievose, pamiškėse. Dažna (2).
195. Alchemilla gracilis Opiz - Spindinčioji rasakila. Pamiškėje. Vidutinio dažnumo (2).
196. Alchemilla subcrenata Buser - Versminė rasakila. Naujojo tvenkinio pakrantėje.
Vidutinio dažnumo (2).
197. Sanguisorba officinalis L. - Vaistinė kraujalakė. Pamiškėse, pievose. Vidutinio dažnumo (3).
198. Rosa afzeliana Fries - Melsvalapis erškėtis. Pamiškėse, krūmuose. Dažnas (3).
199. Rosa canina L. - Paprastasis erškėtis. Pamiškėse. Vidutinio dažnumo (4).
200. Rosa dumetorum Thuill. - Pakrūminis erškėtis. Pamiškėje. Ties Birutės kalnu. Retas (1).
201. Rosa multiflora Thunb - Gausiažiedis erškėtis. Miško kirtavietėse, ties naujuoju
tvenkiniu. Retas. Δ *
202. Rosa rubiginosa L. - Rūdėtasis erškėtis. Pamiškėse. Vidutinio dažnumo (3).
203. Rosa rubrifolia Will. - Raudonlapis erškėtis. Pamiškėje, netoli Vytauto gatvės. Retas. *
204. Padus avium Mill. - Paprastoji ieva. Miškuose. Dažna (5).
205. Aruncus vulgaris Raf. - Paprastasis arunkas. Pamiškėje ties Tiškevičių rūmais. Retas. Δ *
33 šm. Fabaceae. Pupiniai
206. Lupinus polyphyllus Lindl. - Gausialapis lubinas. Pamiškėje, laukymėje.
Vidutinio dažnumo (5). Δ
207. Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. - Šluostinis zuikiakrūmis. Sausoje pievoje netoli
kopų. Vidutinio dažnumo (3).
208. Medicago falcata L. - Geltonžiedė liucerna. Apysausėse pievose. Vidutinio dažnumo (5).
209. Medicago lupulina L. - Apyninė liucerna. Pamiškėje, pievose. Dažnas (5).
210. Melilotus albus Med - Baltažiedis barkūnas. Pakelėse. Vidutinio dažnumo (5).
211. Trifolium arvense L. - Dirvinis dobilas. Sausose pievose. Dažnas (5).
212. Trifolium campestre Schreb. - Ganyklinis dobilas. Pievose. Vidutinio dažnumo (3).
- var. minus (Koch) Gremli - Sausoje pievoje. Ties kopomis. Retas.
213. Trifolium hybridum L. - Rausvasis dobilas. Pamiškėse. Dažnas (5).
214. Trifolium medium L. - Šilinis dobilas. Pamiškėje. Vidutinio dažnumo (5).
- var medium Asch et Gr. Pamiškėse. Vidutinio dažnumo.
215. Trifolium montanum L. - Kalninis dobilas. Sausose pievose. Vidutinio dažnumo (5).
216. Trifolium pratense L. - Raudonasis dobilas. Pamiškėse. Dažnas (5).
- subsp. Pratense Asch. et Gr. Pievose. Dažnas.
217. Trifolium repens L. - Baltasis dobilas. Pievose. Dažnas (5).
218. Anthyllis arenaria Juz. - Smiltyninis perluotis. Sausose pamiškėse. Vidutinio dažnumo (3).
219. Anthyllis maritima Schweigg. - Pajūrinis perluotis. Kopose. Dažnas (1).
220. Lotus corniculatus L. - Paprastasis gargždenis. Pakelėse, pievose. Vidutinio dažnumo (5).
221. Astragalus arenarius L. - Smiltyninė kulkšnė. Pilkosiose kopose. Dažna (4).
- var. arenarius Bluff. Sausame pušyne. Vidutinio dažnumo.
222. Vicia cassubicca L. - Kašubinis vikis. Miškuose, krūmuose, pamiškėse. Dažnas (4).
223. Vicia cracca L. - Mėlynžiedis vikis. Pamiškėse, miškuose. Dažnas (5).
224. Vicia hirsuta (L.) F. Gray - Gauruotasis vikis. Sausose pievose, pakelėse. Vidutinio dažnumo (5).
225. Vicia lathyroides L. - Pavasarinis vikis. Sausoje pievelėje, saulėtoje užkopėje.
Pietrytinėje parko dalyje. Retas (1).
226. Vicia sepium L. - Patvorinis vikis. Pamiškėse, krūmuose. Dažnas (5).
227. Vicia tetrasperma (L.) Schreb. - Keturgrūdis vikis. Pamiškėse. Vidutinio dažnumo (3).
228. Lathyrus maritimus (L.) Bigl - Pajūrinis pelėžirnis. Baltosiose kopose. Vidutinio dažnumo (1).
229. Lathyrus pratensis L. - Pievinis pelėžirnis. Pamiškėse, miško aikštelėse. Labai dažnas (5).
 
34 šm. Geraniaceae. Snaputiniai
 
230. Geranium pyrenaicum Burm. - Pireninis snaputis. Pakrūmėse, derlingose
žemėse. Šiaurvakarinė parko dalis. Labai retas (1).
231. Geranium pusilium L. - Smulkusis snaputis. Pakelėse. Vidutinio dažnumo (5).
232. Geranium robertianum L. - Raudonstiebis snaputis. Miškuose, pamiškėse. Labai dažnas (4).
 
35 šm. Oxalidaceae. Kiškiakopūstiniai
 
233. Oxalis acetosella L. - Paprastasis kiškiakopūstis. Pušynuose, klevynuose, alksnynuose.
Labai dažnas (5).
 
36 šm. Polygalaceae. Putokšliniai
 
234. Polygala vulgaris L. - Paprastoji putokšlė. Miško aikštelėse. Vidutinio dažnumo (5).
 
37 šm. Euphorbiaceae. Karpažoliniai
 
235. Euphorbia helioscopia L. - Dirvinė karpažolė. Dirvonuose. Vidutinio dažnumo (5).
 
38 šm. Callitrishaceae. Praujeniniai
 
236. Callitriche papustris L. - Praujanė. Najajame tvenkinyje. Vidutinio dažnumo (3).
 
39 šm. Empetraceae. Varnauoginiai
 
237. Empetrum nigrum L. - Juodoji varnauogė. Pušynuose. Dažna (4).
 
40 šm. Celastraceae. Celastriniai
 
238. Euonymus europaea L. - Europinis ožekšnis. Pušynuose. Dažnas (5). Δ *
239. Celastrus orbiculata Thunb. - Apskritalapis smaugikas. Retas.
 
41 šm. Aceraceae. Kleviniai
 
240. Acer platanoides L. - Paprastasis klevas. Medynuose. Labai dažnas (5).
 
42 šm. Rhamnaceae. Šunobeliniai
 
241. Frangula alnus Mill. - Paprastasis šalkštesnis. Medynuose. Labai dažnas (5).
 
43 šm. Tiliaceae. Liepiniai
 
242. Tilia cordata Mill. - Mažalapė liepa. Medynuose. Labai dažna (5).
243. Tilia platyphyllos Scop. - Plačialapė liepa. Medynuose. Vidutinio dažnumo.
 
44 šm. Hypericeae. Jonažoliniai
 
244. Hypericum perforatum L. - Paprastoji jonažolė. Pievose. Vidutinio dažnumo (5).
 
45 šm. Violaceae. Našlaitiniai
 
245. Viola arvensis Murr. - Dirvinė našlaitė. Pievose. Dažna (5).
246. Viola canina (Lam.) Rehb. - Miškinė našlaitė. Pamiškėse. Vidutinio dažnumo (5). (Šuninė našlaitė)
247. Viola odorata L. - Kvapioji našlaitė. Klevyne, ties Tiškevičių rūmais. Reta (1).
248. Viola rupestris F. W. Schmidt. - Smiltinė našlaitė. Sausose pievose, pušynuose.
Vidutinio dažnumo (3).
249. Viola tricolor L. - Trispalvė našlaitė. Pilkosiose kopose, sausose pievose. Dažna (5).
 
46 šm. Lythraceae. Raudokliniai
 
250. Lythrum salicaria L. - Paprastoji raudoklė. Pakrūmėje. Vidutinio dažnumo (5).
 
47 šm. Onagraceae. Nakvišiniai
 
251. Epilobium adenocaulon Hausskn. - Laukuostiebė ožkarožė Δ . Naujojoje tvenkinio
pakrantėje. Reta (3).
252. Epilobium hirsutum L. - Plaukuotoji ožkarožė. Pakrūmėse, miškuose. Dažna (5).
253. Epilobium montanum L. - Kalninė ožkarožė. Miškuose, pamiškėse. Dažna (5).
254. Chamaeneriom angustifolium (L.) Scop. - Siauralapis gaurametis. Pakrūmėse,
pamiškėse, kirtavietėse. Labai dažnas (5).
255. Oenothera biennis L. - Dvimetė nakviša. Naujojo tvenkinio pakrantėje. Reta (4). Δ
256. Oenothera rubricaulis Kleb. - Raudonstiebė nakviša. Sausose pievose, pakelėse.
Vidutinio dažnumo (3).
257. Circeae alpina L. Ehrh. - Mažoji dantenė. Drėgnuose pušynuose. Vidutinio dažnumo (4).
 
44 šm. Apiaceae. Salieriniai
 
258. Antriscus sylvestris L. Hoff. - Krūminis builis. Pušynuose, krūmuose. Labai dažnas (5).
259. Torilis japonica (Houtt.) DC. - Builinė dygūnė. Juodalksnyne. Vidutinio dažnumo (5).
260. Aegopodium padagraria L. - Paprastoji garšva. Drėgnuose pušynuose,
klevynuose, juodalksnynuose. Labai dažna (5).
261. Selinum carvifolia L. - Kmynalapis kalnasargis. Pušyne. Vidutinio dažnumo (5).
262. Peucedanum creoselinum (L.) Moench - Šilinis saliavas. Šlaituose, sausose pievose.
Vidutinio dažanumo (5).
263. Pastinaca sativa L. - Paprastasis pastarnokas. Pakelėje. Vidutinio dažnumo (2).
264. Heracleum sibiricum L. - Sibirinis barštis. Pamiškėse, pakelėse. Dažnas (4).
- f. angustifolium Gremli - Pušyne. Vidutinio dažnumo.
265. Daucus carota L. - Paprastoji morka. Pamiškėse, pievose. Dažnas (4).
 
45 šm. Pyrolaceae. Kriaušlapiniai
 
266. Chimaphila umbellata (L.) Barton - skėtinė marėnikė. Pušyne ties kopomis. Reta (4).
267. Moneses uniflora (L.) A. Gray - Vienažiedė žemoklė. Drėgnokame pušyne palei kopas.
Vidutinio dažnumo.
268. Orthilia secunda (L.) House - Vienašalė užgina. Pušynuose. Vidutinio dažnumo (5).
269. Pyrola chlorantha Sw. - Žalsvažiedė kriaušlapė. Sausame, retame pušyne, ties
kopomis, naujojoje parko dalyje. Reta (4).
270. Pyrola minor L. - Mažoji kriaušlapė. Pušynuose. Dažna (5).
 
46 šm. Monotropaceae. Gluosviniai
 
271. Monotropa hypopitys L. - Miškinė gluosvė. Pušyno pakraštyje palei kelią. Vidutinio dažnumo (5).
 
47 šm. Ericaceae - Viržiniai
 
272. Vaccinium myrtillus L. - Mėlynė. Pušynuose. Labai dažna (5).
273. Vaccinium uliginosum L. - Vaivoras. Pušyne. Retas (5).
274. Vaccinium vitis - idea L. - Bruknė. Pušynuose. Dažna (5).
275. Caluna vulgaris (L.) Hull - Šilinis viržis. Pušynuose. Vidutinio dažnumo (5).
 
48 šm. Primulaceae. Raktažoliniai
 
276. Lysimachia nummularia L. - Šliaužančioji šilingė. Pamiškėse, drėgnose miško
aikštelėse, naujojo tvenkinio pakrantėje. Dažna (5).
277. Lysimachia vulgaris L. - Paprastoji šilingė. Pamiškėse. Vidutinio dažnumo (5).
278. Trietalis europaea L. - Miškinė septinikė. Pušynuose. Labai dažna. (5).
 
49 šm. Plumbaginaceae. Plumbaginiai
 
279. Armeria elogata (Hoffm.) C. Koch - Paprastoji gvaizdė. Sausoje pievoje, netoli kopų.
Reta (2).
 
50 šm. Convolvulaceae. Vijokliniai
 
280. Convolvulus armensis L. - Dirvinis vijoklis. Vejose, aikštelėse. Dažnas (5).
281. Calystegia sepium R. Br. - Patvorinė vynioklė. Juodalksnyne. Vidutinio dažnumo (4).
 
51 šm. Palemoniaceae. Palemoniniai
 
282. Palemonium caeruleum L. - Mėlynasis palemonas. Pušyne, ties lauko estrada. Retas (3).
 
52 šm. Boraginaceae. Agurkliniai
283. Anchusa officinalis L. - Paprastasis godas. Sausose pievose. Vidutinio dažnumo (5).
284. Myosotis arvensis (L.) Hill - Dirvinė neužmirštuolė. Pamiškėse, pievose. Dažna (5).
285. Myosotis hispida Schlecht. - Kalvinė neužmirštuolė. Birutes kalno šlaite, sausose pievose prieš kopas. Vidutinio dažnumo (2).
286. Myosotis sylvatica Ehrh - Miškinė neužmirštuolė. Pamiškėse, pievose. Dažna (3).
287. Myosotis stricta Link - Smiltynė neužmirštuolė. Sausose pievose. Vidutinio dažnumo (4).
288. Echium vulgare L. - Paprastasis ežeinis. Pakelėse. Vidutinio dažnumo (5).
53 šm. Lamiaceae. Notreliniai
289. Scutllaria galericulata L. - Pelkinė kalpokė. Juodalksnynuose. Dažna (5).
290. Glechoma hederacea L. - Šliaužiančioji tramažolė. Drėgnuose pušynuose, pamiškėse. Dažna (5).
291. Prunella vulgaris L. - Paprastoji juodgalvė. Pakelėse, pievose. Vidutinio dažnumo (5).
292. Galeopsis pubescens Bess. - Plaukuotoji aklė. Kirtavietėse, krūmuose. Vidutinio dažnumo (2).
293. Galeopsis tetrahit L. - Dirvinė aklė. Senuose pušynuose, kirtavietėse, krūmuose. Dažna (5).
294. Lemium album L. - Baltažiedė notrelė. Vejose, pakelėse. Dažna (5).
295. Lemium purpureum L. - Raudonžiedė notrelė. Palaukėse. Dažna (5)
296. Stachys palustris L. - Pelkinė notra. Pievose. Vidutinio dažnumo (5).
297. Acinos arvensis (Lamk.) Dandy - Pievinė žvirgždė. Paplentėje. Dažna (5).
298. Thymus serpyllum L. - Paprastasis čiobrelis. Sausose pievose, šlaituose, pilkosiose kopose. Dažnas (5).
299. Lycopus europaeus L. - Paprastoji vilkakojė. Juodalksnyne, naujojo tvenkinio pakrantėje. Dažna (5).
300. Mentha arvensis L. - Dirvinė mėta. Pievose, drėgnose patakėse, naujojo tvenkinio pakrantėje. Dažna (5).
54 šm. Solanaceae. Bulviniai
301. Solanum dulcamara L. - Karklavijas. Drėgnuose pušynuose, juodalksnynuose, naujojo tvenkinio pakrantėje. Dažnas (5).
302. Solanum nigrum L. - Juodoji kiauliauoge. Bergždyne. Reta (5).
55 šm. Scrophulariaceae. Bervidiniai
303. Verbascum nigrum L. - Juodoji tūbė. Pamiškėje, ties „Vaidilute“. Reta (5).
304. Linaria loeselii Schweigg. - Baltijinė linažolė. Kopose. Vidutinio dažnumo (1).
305. Linaria vulgaris Mill - Paprastoji linažolė. Pievose. Vidutinio dažnumo (5).
- var. vulgaris Scpop. Miško aikštelėse. Vidutinio dažnumo.
306. Scrophularia nodosa L. - Nariuotasis bervidis. Pamiškėje. Netoli šiltnamių. Retas (5)
307. Mimulus guttatus DC. - Geltonžiedis puikūnas. Naujojo tvenkinio pakrantėje. Dažnas (1). Δ
308. Veronica anagallis - aquatica L. - Šaltininė veronika. Naujojo tvenkinio vandenyje. Vidutinio dažnumo (5).
309. Veronica arvensis L. - Dirvinė veronika. Pakelėse. Dažna (5).
310. Veronica beccabunga L. - Upelinė veronika. Naujojo tvenkinio pakrantėje. Vidutinio dažnumo (5).
311. Veronica chamaedrys L. - Paprastoji veronika. Miškuose, pamiškėse, krūmuose, pakelėse. Labai dažna (5).
312. Veronica officinalis L. - Vaistinė veronika. Pušynuose, pamiškėse, pakrantėse. Dažna (5).
313. Veronica serpyllifolia L. - Čiobrialiapė veronika. Pakelėse. Dažna (5).
314. Veronica spicata L. - Varpotoji veronika. Pušynuose, pakelėse. Vidutinio dažnumo (4).
315. Digitalis purpurea L. - Paprastoji rusmenė. Pušyne, miško aikštelėse. Vidutinio dažnumo Δ *
316. Melampyrum pratense L. - Pievinis kūpolis. Pušynuose, pamiškėse. Labai dažnas (5).
317. Euphrasia stricta Wolff. - Stačioji akišveitė. Sausose pievose. Vidutinio dažnumo (4).
318. Odontites vernus (Bell.) Dum. - Raudonasis skėstukas. Naujojo tvenkinio pievelėje. Vidutinio dažnumo (4).
319. Rhinanthus serotinus (Schönh) Oborny - Didysis barškutis. Pievose, miško aikštelėse. Dažnas (5).
56 šm. Plantaginaceae. Gyslotiniai
320. Plantago lanceolata L. - Siauralapis gyslotis. Pievose, miško aikštelėse. Labai dažnas (5).
321. Plantago major L. - Plačialapis gyslotis. Pakelėse. Vidutinio dažnumo (5).
322. Plantago media L. - Trumpakotis gyslotis. Pakelėje. Netoli lauko estrados. Retas (5).
57 šm. Rubiaceae. Raudiniai
323. Galium album Mill - Statusis lipikas. Miško aikštelėse, pamiškėse. Vidutinio dažnumo (1).
324. Galium aparine L. - Kibusis lipikas. Krūmynuose. Dažnas (5).
325. Galium boreale L. - Šiaurinis lipikas. Pušynuose, pievose. Dažnas (5).
326. Galium elogatum C. Presl. - Ilgalapis lipikas. Naujojo tvenkinio kranto pakrantėje. Retas (1).
327. Galium palustre L. - Pelkinis lipikas. Naujojo tvenkinio kranto pievelėje, krūmuose. Vidutinio dažnumo (5).
328. Galium uliginosum L. - Liūninis lipikas. Pakrūmėse, šlapiose pievose, pilkosiose kopose. Vidutinio dažnumo (5).
329. Galium verum L. - Tikrasis lipikas. Miškuose, pamiškėse, pievose, pilkosiose kopose. Labai dažnas (5).
 
58 šm. Caprifoliaceae. Sausmediniai
330. Viburnum opulus L. - Paprastasis putinas. Pušynuose. Dažnas (5).
331. Linnaea borealis L. - Šiaurinė linėja. Pušynuose. Vidutinio dažnumo (3).
332. Lonicera xylosteum L. - Paprastasis sausmedis. Miškuose. Labai dažnas (5).
59 šm. Adoxaceae. Ūksminiai
333. Adoxa moschatellina L. - Muskusinis ūksminas. Klevyne, drėgname pušyne. Vidutinio dažnumo (4).
 
60 šm. Valerianaceae. Valerijoniniai
 
334. Valeriana officinalis L. - Vaistinis valerijonas. Pamiškėje, ties šiltnamiais. Retas (5).
 
61 šm. Dipsaceae. Karšuliniai
 
335. Knautia arvensis (L.) Coult. - Dirvinė buožainė. Miško aikštelėse, pievose. Vidutinio dažnumo (5).
 
66 šm. Campanulaceae. Katileliniai
336. Campanula glomerata L. - Tankiažiedis katilėlis. Pievose. Vidutinio dažnumo (5).
337. Campanula patula L. - Pievinis katilėlis. Miško aikštelėse, pievose. Dažnas (5).
338. Campanula persicifolia L. - Didžiažiedis katilėlis. Krūmuose, pušynuose. Vidutinio dažnumo (5).
339. Campanula rapunculoides L. - Pakrūminis katilėlis. Sausose pamiškėse. Ties lauko estrada. Retas (5).
340. Campanula rotundifolia L. - Apskritalapis katilėlis. Kopose. Retas (5).
341. Campanula trahelium L. - Dilgialapis katilėlis. Pušynuose. Vidutinio dažnumo (5).
342. Jasione montana L. - Kalninė austėja. Pievose, pilkosiose kopose. Vidutinio dažnumo (5).
67 šm. Asteraceae. Astriniai
343. Solidago virgaurea L. - Paprastoji rykštenė. Pušynuose, pamiškėse. Vidutinio dažnumo (5).
344. Conyza canadensis (L). - Kanadinė koniza. Sausose pievelėse. Dažna (5).
345. Erigeron acris L. - Karčioji šiušėlė. Sausose pievose. Vidutinio dažnumo (5).
346. Gnaphalium uliginosum L. - Pelkinis pūkelis. Pakelėse. Vidutinio dažnumo (5).
347. Bidens tripartita L. - Triskiautis lakišius. Naujojo tvenkinio pakrantėje. Dažnas (5).
348. Galinsoga parviflora Cav. - Smulkiažiedė galinsoga. Gėlynuose, vejose. Dažna (5).
349. Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake - Blakstienotoji galinsoga.
350. Anthemis arvensis L. - Dirvinis bobramunis. Pievose. Vidutinio dažnumo (5).
351. Anthemis tinctoria L. - Geltonasis bobramunis. Pakelėse. Vidutinio dažnumo (5).
352. Achillea millefolium L. - Paparstoji kraujažolė. Pievose, pamiškėse. Dažna (5).
353. Chamomilla suaveclens (Pursk) Rydb. - Bevainikė ramunė. Patakėse. Vidutinio dažnumo (5). Δ
354. Matricaria maritima (L) Koch - Pajūrinis šunramunis. Pakelėse, miško aikštelėse. dažnas (5).
355. Leucanthemum vulgare Lamk. - Paprastoji baltagalvė. Miško aikštelėse, pievose. Vidutinio dažnumo (5).
356. Tanacetum vulgare L. - paprastoji bitkrėslė. Pušynų aikštelėse, pamiškėse, pievose. Dažna
357. Artemisia campestris L. - Dirvinis kietis. Kopose, pakelėse. Labai dažnas (5).
subsp. campestris var. compestris f. compestris. Kopose, sausose pievose. Dažnas.
358. Artemisia vulgaris L. - Paprastasis kietis. Pakelėse, bergždyne. Dažnas (5).
359. Tissilago farfara L. Ankstyvasis šalpusnis. Naujojo tvenkinio pakrantėje, pievose. Dažnas (5).
360. Petasites spurius (Retz.) Rchb. - Pilkapalis šaukštis. Baltosiose kopose. Retas (3). Netoli kareivinių.
361. Senecio vernalis W. et K. - Pavasarinė žilė. Kopose, patakėse. Vidutinio dažnumo (5).
362. Senecio vulgaris L. - Paprastoji žilė. Pievose, pamiškėse. Dažna (4).
363. Cirsium arvense (L.) Scop. - Dirvinė usnis. Pakelėse, kirtavietėse, bergždyne. Dažna (5).
364. Cirsium vulgare (Savi) Ten. - Dygioji usnis. Paplentėje. Reta (5). Pietrytinė parko dalis.
365. Centaurea jacea L. - Pakrūminė bajorė. Pamiškėse, miško aikštelėse, pievose. Dažna (5).
366. Centarea scabiosa L. - Didžiagalvė bajorė. Pakelėse, pievose. Vidutinio dažnumo (5).
367. Cichorium intybus L. - Paprastoji trūkažolė. Pievoje, pakelėse. Dažna (5).
368. Lapsana communis L. - Paprastoji gaiva. Pušynuose, juodalksnynuose, pamiškėse. Labai dažna (5).
369. Hypochoeris radicata L. - Snaudalinė džiugūnė. Pakelėse. Vidutinio dažnumo.
370. Leontodon autumnalis L. - Rudeninė snaudalė. Pievose, pakelėse. Dažna (5).
371. Leontodon hispidus L. - Vienažiedė snaudalė. Pievose, miškuose. Dažna (5).
372. Picris hieracioides L. - Paprastasis kartylis. Pakelėse, netoli griovio. Pietrytinė parko dalis. Retas (2).
373. Trapogon heterospermus Schweigg. - Baltijinis putelis. Kopose. Vidutinio dažnumo (1).
374. Scorzonera humilis L. - Pušyninė gelteklė. Pušynuose. Dažna (5).
375. Taraxacum officinale Web. - Paprastoji kiaulpienė. Pievose, pakelėse, pamiškėse. Labai dažna (5).
376. Sonchus arvensis L. - Dirvinė pienė. Pakelėse, pakrantės pievoje. Dažna (5).
377. Mycelis muralis (L.) Dum - Miškinė zuiksalotė. Miškuose, krūmuose, pakelėse. Labai dažna (5).
378. Crepis tectorum L. - Šelmeninė kreisvė. Pakelėse, miškuose. Vidutinio dažnumo.
379. Hieracium bauhinii besser - Bauhinio vanagė. Pamiškėje. Pietrytinėje parko dalyje, netoli plento. Reta (2).
380. Hieracium lachenalii C. C. Gmel. - Paprastoji vanagė. Pušynuose. Dažna (4).
381. Hieracium murorum L. - Uolinė vanagė. Pušynuose. Dažna (3).
382. Hieracium pilosella L. - Vienagraižė vanagė. Pušynuose. Labai dažna (5).
383. Hieracium tridentatum Fries. - Tridantė vanagė. Sausame pušyne ties šiltnamiais. Reta.
384. Hieracium umbellatum L. - Skėtinė vanagė. Pušynuose, kopose, sausose pievose. Labai dažna (5).
385. Hieracium piloselliflorum M. O. Hier. Mitteleur. - Mažagraižė vanagė.
386. Galinsoga ciliata (Ratin) Blake - Blakstienotoji galinsoga.
 
  © Lietuvos dailės muziejus. ISSN 1648-8849
  © Palangos botanikos parkas
  © Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
  Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams VU Matematikos ir informatikos institute

 

Atnaujinta 2013.01.17