VIRTUALI PARODA

PALANGOS GINTARO MUZIEJAUS ISTORIJOS FRAGMENTAI: KONFERENCIJOS, PARODOS, SUSITIKIMAI, EKSPEDICIJOS. II dalis

Antano Tranyzo nuotraukos

Iš kairės: dabartinis LDM direktorius Romualdas Budrys, E. Tautavičiūtė ir Birutė Tautavičienė LDM organizuotos archeologinės ekspoedicijos metu (XX a. aštuntas dešimtmetis) LDM organizuotos archeologinės ekspedicijos dalyviai ant Skomantų piliakalnio (1974 m.). Iš kairės: Romualdas Budrys, Petronėlė Mickūnienė, Vilija Macienė, Birutė Tautavičienė, Adolfas Tautavičius, Bronė Kunkulienė, Antonas Seliava, Genovaitė Butkevičienė, Vytas Valatka, Nijolė Murelytė
Mokslinės konferencijos, skirtos
muziejaus įkūrimo 10-mečiui 
(1973 m.) akimirka
LDM organizuotos archeologinės ekspedicijos dalyviai: pirma iš kairės – Vilija Macienė, Vytas Valatka (pirmas centre), Adolfas Tautavičius (pirmas dešinėje) ir kiti. 1974 m.
Ieškome archeologinių iškasenų ardomuose kapinynuose (apie 1972-1973 m.) Buvęs LDM direktorius Pranas Gudynas sveikina milijoninį Palangos gintaro muziejaus lankytoją (1970 09 13)
I dalis

 

 
  © Lietuvos dailės muziejus. ISSN 1648-8849
  © Palangos botanikos parkas
  © Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
  Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras

 

Atnaujinta 2016.01.04