Lietuvos dailės muziejaus gintaro ir liaudies meno paroda 
„Lietuva – gintaro žemė“ Austrijoje 
2004 m. gegužės mėn. 28 d. – lapkričio mėn. 15 d. 
Žemutinės Austrijos liaudies kultūros muziejus

Parodos edukacinė programa >

VIRTUALI PARODA „LIETUVA – GINTARO ŽEMĖ“. I DALIS
Amuletai, sagutės, kabučiai, skridiniai, ruošiniai kabučiams 
Nuotraukos iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių

II dalis  III dalis  IV dalis  V dalis  VI dalis  
VII dalis  VIII dalis IX dalis  X dalis  XI dalis  XII dalis

Amuletas (kopija), neolitas, Inv. nr. PGd
 1593, gintaras, 5,3x4,3x2,8 cm / 
Amulet (copy), the neolith age, Inv. nr. PGd
 1593, amber, 5,3x4,3x2,8 cm
Skridinys (kopija), neolitas, Inv. nr. PGD
4527, gintaras, ų 3,7 cm / 
Disc (copy), the neolith age, Inv. nr. PGD
4527, amber, ų 3,7 cm
Kabutis (kopija), neolitas, Inv. nr. PGd 4525, gintaras, 4,1x2,8x0,9 cm / 
Pendant (copy), the neolith age, Inv. nr. PGd 4525, amber, 4,1x2,8x0,9 cm
Zoomorfinis kabutis (kopija), neolitas, Inv. nr. PGd 4528, gintaras, 4,7x3,1x0,8 cm / 
Zoomorphic pendant (copy), the neolith age, Inv. nr. PGd 4528, amber, 4,7x3,1x0,8 cm
 
Vėrinio skirstiklis (kopija), neolitas, Inv. nr. PGd 4526, gintaras, 3,6x3,0x0,8 cm / 
Spreader of necklace (copy), the neolith age, Inv. nr. PGd 4526, amber, 3,6x3,0x0,8 cm
Ruošinys kabučiui, neolitas, Inv. nr. PGa 17:58, gintaras, ilgis 4,1 cm / 
Half-finished pendant, the neolith age, Inv. nr. PGa 17:58, amber, length 4,1 cm
Amuletas (kopija), neolitas, Inv. nr. PGd 4529, gintaras, 8,1x3,0x0,8 cm / 
Amulet (copy), the neolith age, Inv. nr. PGd 4529, amber, 8,1x3,0x0,8 cm
Amuletas (kopija), neolitas, Inv. nr. PGd 4530, gintaras, 14,5x5,8x1,7 cm / 
Amulet (copy), the neolith age, Inv. nr. PGd 4530, amber, 14,5x5,8x1,7 cm
Amuletas (kopija), neolitas, Inv. nr. PGd 4531, gintaras, 9,7x4,4x1,7 cm / 
Amulet (copy), the neolith age, Inv. nr. PGd 4531, amber, 9,7x4,4x1,7 cm
Žaliava kabučiui, neolitas, Inv. nr. PGa 17:59, gintaras, 3,8x2,8x0,8 cm / 
Raw material of pendant, the neolith age, Inv. nr. 17:59, amber, 3,8x2,8x0,8 cm
Kabutis, neolitas, Inv. nr. PMAp 4586, gintaras, 4,2x1,9x1,4 cm / 
Pendant, the neolith age, Inv. nr. PMAp 4586, amber, 4,2x1,9x1,4 cm
Kabutis (kopija), neolitas, Inv. nr. PGd 4524, gintaras10x3,5x1,3 cm / 
Pendant (copy), the neolith age, Inv. nr. PGd 4524, amber, 10x3,5x1,3 cm
Kabutis, neolitas, Inv. nr. PGa 17:3, gintaras, 5,2x2,0x0,5 cm / 
Pendant, the neolith age, Inv. nr. PGa 17:3, amber,5,2x2,0x0,5 cm
Kabutis, neolitas, Inv. nr. PGa 17:5, gintaras, 3,1x1,2x0,4 cm / 
Pendant, the neolith age, Inv. nr. PGa 17:5, amber, 3,1x1,2x0,4 cm
Kabutis, neolitas, Inv. nr. PGa 17:2, gintaras, 7,2x2,7x0,6 cm / 
Pendant, the neolith age, Inv. nr. PGa 17:2, amber, 7,2x2,7x0,6 cm / 
Sagutė, neolitas, Inv. nr. PGa 17:67, gintaras, ų 1,6 cm / 
Small button, the neolith age, Inv. nr. PGa 17:67, amber, ų 1,6 cm
Sagutė, neolitas, Inv. nr. PGa 17:66, gintaras, ų 1,7 cm / 
Small button, the neolith age, Inv. nr. PGa 17:66, amber, ų 1,7 cm
Sagutė, neolitas, Inv. nr. PMAp 4596, gintaras, ų 1,6 cm / 
Small button, the neolith age, Inv. nr. PMAp 4596, amber, ų 1,6 cm

 II dalis  III dalis  IV dalis  V dalis  VI dalis  
VII dalis  VIII dalis IX dalis  X dalis  XI dalis  XII dalis

 

 
  © Lietuvos dailės muziejus. ISSN 1648-8849
  © Palangos botanikos parkas
  © Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
  Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras

 

Atnaujinta 2016.01.04