Istorija

 

GRAFO JUOZAPO TIŠKEVIČIAUS (1835-1891) ŠEIMOS
GENEALOGINIS MEDIS
 
Parengė Julius Kanarskas
Iš kairės: Aleksandro Tiškevičiaus dukte Imakuliata Tiškevičiūtė, Aleksandro ir Felikso sesuo Marija Tiškevičiūtė, Aleksandras Tiškevičius, Aleksandro Tiškevičiaus sūnus Kazimieras Tiškevičius prie Palangos Kurhauzo   Aleksandras Tiškevičiaus (stovi antroje eilėje centre) su savo dvarų ūkvedžiais Aleksandro Tiškevičiaus giminė ir draugai per Aleksandro Tiškevičiaus auksines vestuves Kretingoje

JUOZAPAS TIŠKEVIČIUS (1835-1891). Rusijos kariuomenės pulkininkas, Kretingos, Lentvario, Palangos, Užtrakių dvarininkas.

Juozapo vaikai:

JUOZAPAS (1863-1867).
II. ALEKSANDRAS (1864-1945). Kretingos dvarininkas, Rusijos kariuomenės karininkas, Imperatoriškųjų rūmų kamerjunkeris, Kauno gubemijos bajorų atstovas, Valstybės tarybos narys, Kretingos valsčiaus tarybos pirmininkas, Vietinės rinktinės savanoris.
Aleksandro vaikai: 
1. STANISLOVAS (1888-1965). Tarpukario Varšuvos (Lenkija) burmistras.       
Stanislovo vaikai: Aleksandras (†1994) ir Irena.
JUOZAPAS (*1889). Danilovičių (Baltarusija) dvarininkas.
Juozapo vaikai:
1. Kristina.
3. MARIJA (apie 1890-1894).
4. ALEKSANDRA (*1892), Pnievų (Lenkija) uršuliečių vienuolyno viršininkė.
5. ELENA (*1893).
6. KAZIMIERAS VIKTORAS JUSTINAS MARIJA (1896-1941). Rusijos ir Lietuvos kariuomenių karininkas, šaulys rėmėjas, Lietuvos verslininkų sąjungos Kretingos valdybos pirmininkas, Kretingos apskrities Jaunųjų ūkininkų ratelių globos tarybos pirmininkas, Kretingos apskrities valdybos narys, agronomas, 1941 m. sukilimo dalyvis.
7. ONA MARIJA (*1897).
8. JURGIS (1899-1939).
9. IZABELĖ (*1900).
10. IMAKULATA MARIJA ELENA (* 1904).
III. VLADISLOVAS (1865-1936). Lentvario dvarininkas, Rusijos Dūmos narys, Vilniaus mokslo ir meno muziejaus įkūrėjas ir vadovas
Vladislovo vaikai: 1. SOFIJA ROŽĖ MARIJA (*1893).
2. STEPONAS EUGENIJUS MARIJA (*1894).
Stepono Eugenijaus Marijos vaikai: Natalija Rožė Marija (*1921)
3. ROŽĖ (*1897).
4. EUGENIJUS STANISLOVAS MARIJA (*1901).

Eugenijaus Stanislovo Marijos vaikai: Alicija (*1928), Marija Kristina (*1930), Klementina (*1933), Olga (*1935), Eugenijus (*1935).

 IV. ANTANAS (1866-1919). Vilniaus pramonininkas ir pirklys, Vilniaus miesto valdybos pirmininkas (1912), Kairėnų, Kaišiadorių, Osovieco dvarininkas.
Antano vaikai: Mykolas (*1897), Marija (*1899).
V. JUOZAPAS (1868-1917). Užtrakio dvarininkas.
Juozapo vaikai:
1. JOANA SOFIJA MARIJA (*1898).
2. ANDŽEJUS (* 1899). Užtrakio dvarininkas.
3. ZDZISLOVAS STANISLOVAS KOSTKA (1901-1941). 1939 m. rusų paimtas į nelaisvę, ištremtas į Altajaus kraštą.
Zdislavo Stanislovo Kostkos vaikai: sūnūs Juzefas Marija (*1927) ir Andžejus Marekas (*1929).
Andžejaus Mareko vaikai: sūnus Mateušas Todas 1967), Artūras Kazimieras (1933-1967), JAV karo lakūnas, žuvo Indokinijoje
Artūro Kazimiero vaikai: Sūnūs Gregoras Artūras *1964 ir Stefanas Andzejus 1966), Karolis Francišekas (1935;
Karolio Francišeko vaikai: sūnūs Dovydas Jonas *1969 ir Povilas Mykolas *1971).
VI. FELIKSAS (1870-1932). Palangos dvarininkas.
Felikso vaikai:
1. MARIJA KRISTINA (1897-1932).
2. JONUŠAS MARIJA TIŠKEVIČIUS-LONCKIS (1900-1986).
3. ANTANINA (1903-1921).
4. FELIKSAS TIŠKEVIČIUS-LONCKIS (1905-1970).
Felikso Tiškevičiaus-Lonckio vaikai: Janina Marija Antanina (*1931), Steponas Antanas (*1949).
5. STANISLOVAS MARIJA (1907-1974). JAV Kongreso bibliotekos darbuotojas.

Stanislovo Marijos vaikai: Marija Teresė (*1935), Juozapas Steponas (*]943), Kristina Ana (*1950).

6. ALFREDAS (*1913). Gyvena Varšuvoje. Vasaromis apsilanko Palangoje, puikiai šneka lietuviškai. Sūnus Adomas Marija (*1940).

7. ALICIJA.
8. JUOZAPAS.
9. SOFIJA.

VII. MARIJA (1871-1941). Kretingos dvaro Kumponų, Dimitravo, Jazdų palivarkų savininkė. Lietuviškos spaudos bendradarbė. 1941 06 14 ištremta į Krasnojarsko kraštą (Rusija). Mirė Rešiotų koncentracijos stovykloje.
VIII. SOFIJA (* 1874).
IX. ELENA KLOTILDA (1876-1963).

 

  ©  Lietuvos dailės muziejus,                                                                                                                                                          Atnaujinta  2010.07.13
  ©  Palangos botanikos parkas,
  © Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
Svetainės technologinė priežiūra: Unesco katedra humanitarams, Matematikos ir informatikos institutas