Istorija

PALANGA. SVARBIAUSIOS ISTORIJOS DATOS
 
Parengė Jurga Palangytė
 
Palangos vardas kildinamas iš baltų kalbose vartotų senovinių žodžių palvė, palios, pala, palas, kurių reikšmė – žemos, pelkėtos vietos, iš upėvardžių Palanga, Palangis, Alanga, Langa.
Palangos pajūrio kopos ir Palangos bažnyčios fgragmentas. Danutės Mukienės nuotraukos,
 2002 m. birželio mėnuo
 • III tūkst. pr. Kr. - Palangoje apsigyvena pirmieji gyventojai.

 • II tūkst. pr. Kr. II pusė - Palangos pietinėje dalyje įkuriama gyvenvietė.

 • II - III a. po Kristaus - iš šio laikotarpio dabartinėje Palangos miesto teritorijoje (Baltijos aikštelėje) surasti kapai su akmenų vainikais.

 • V - VI a - apgyvendinama pietinė dabartinio miesto dalis, Roužės upelio kairioji pakrantė, Birutės kalno papėdė, Žemaičių kalnelis. Šiuo laikotarpiu datuojami pirmieji žmonių pėdsakai, surasti Birutės kalne.

 • IX a. - susiformuoja prekybinė gyvenvietė Birutės kalno papėdėje.

 • X - XII a. - Palangoje susiformuoja prekybinis centras, kurį tuo metu sudarė keturios gyvenvietės.

 • 1161 06 15 - pirmoji žinoma Palangos miesto paminėjimo data (legendinė) - Palanga šia data minima 1431 m. ginčų dėl Kuršo vyskupijos įkūrimo medžiagoje. Rašoma, kad 1161 m. danų karalius Valdemaras I-asis su savo kariuomene išsilaipino Palangoje.

 • 1253 04 05 - Palanga paminėta Vokiečių ordino šaltiniuose (Kuršo dalybų tarp Livonijos ordino ir Rygos vyskupo akte). Ši data oficialiai laikoma Palangos miesto įkūrimo data.

 • XIII-XVIII a. Palangos apylinkių gyventojai vertėsi žvejyba, rinko jūros išmestą gintarą. Tuo metu čia jau vyko ir prekyba - vietiniai gyventojai gintarą, kailius, medų mainydavo į pirklių atvežtas prekes.

 • XIV a. vidurys - kunigaikštienė Birutė gyveno Palangoje.

 • XIV a. pabaiga - Birutės kalne veikė Alkas - paleoastronominė observatorija.

 • 1429 m. - istorijos šaltiniuose pradedama minėti Šventoji (vokiškai - Heiligen Aa) - Elija, kai kur dar vadinamas ir Palangos uostu.

 • 1435 12 31- Bresto taikos sutartyje nurodoma, kad Palanga visiems laikams atitenka Lietuvai.

 • 1507 - pirmosios žinios apie greta Šventosios besikuriantį Būtingės kaimą, Elijoje įsteigiama bažnyčia.

 • 1596 - Palangos bažnyčiai paskiriama fundacija.

 • 1679 - Šventojoje pradedamas kurti naujas miestas - Janmarienburgas arba Marijoninė pilis.

 • XVII a. - plačiai eina garsas apie Palangos ir Šventosios uostus, kurie tais laikais sudarė konkurenciją Rygos, Liepojos ir kitiems Baltijos pakrantėse veikusiems uostams.

 • 1701 - Švedų laivynas sunaikino Palangos ir Šventosios uostus.

 • 1767, 1788 - parengiami Pranciškaus Pilsudskio ir Mykolo Oginskio Šventosios uosto atstatymo projektai.

 • 1791 - Varšuvos ketverių metų seimas Palangai, kaip karališkam miestui, suteikė Magdeburgo teises.

 • 1795 m. - Po trečiojo Žečpospolitos padalinimo (Lietuvą prijungus prie Rusijos imperijos), Palanga priklausė Vilniaus gubernijai (1843 m. ši gubernija pavadinta Kauno vardu).

 • 1809 - Sugriuvo Šventosios (Elijos) bažnyčia.

 • 1819 - Palangą prijungė prie Kuršo gubernijos.

 • 1824 - Rusijos caro kariuomenės pulkininkas Mykolas Tiškevičius nupirko Palangos dvarą; 1824 - Palangoje lankėsi Adomas Mickevičius.

 • 1831 - Palangos apylinkėse vyko mūšiai tarp Lietuvos sukilėlių ir caro kariuomenės.

 • 1848 - Pradėtas sodinti parkas dabartinių Basanavičiaus ir Vytauto gatvių sankirtoje.

 • Po 1863 - Pralaimėjus 1863 m. sukilimui ir prasidėjus represijoms bei lietuviškos spaudos draudimui, per Palangą ėjo knygnešių keliai. Pro čia į Lietuvą knygos buvo gabenamos iš Karaliaučiaus.

 • 1877-1880 m. - pastatytas kurhauzas, pirmasis Palangos viešbutis-restoranas, pritaikytas kurorto reikmėms.

 • 1884 - 1888 (1882?) - Pastatytas Palangos tiltas į jūrą.

 • 1886 - Grafas J. Tiškevičius savo lėšomis įsteigė Palangos progimnaziją.

 • 1891-1892 - Šventojoje buvo įkurta jūrininkystės mokykla.

 • 1893 - Palangos progimnaziją baigė Antanas Smetona.

 • 1897 - Užbaigta grafo Tiškevičiaus rūmų statyba.

 • 1899 08 20 - Šalia Palangos tilto į jūrą buvusiame prekių sandėlyje surengtas pirmasis lietuviškas vakaras ir parodytas pirmasis lietuviškas vaidinimas lietuviškos spaudos draudimo metais - Keturakio „Amerika pirtyje“.

 • 1902-1903 - Pastatytas vonių korpusas Senosios Palangos teritorijoje.

 • 1907 - Užbaigta naujosios Palangos katalikų bažnyčios statyba.

 • 1908 - Grafas F. Tiškevičius prie pirmojo Palangos restorano-viešbučio (Kurhauzo) išgręžė pirmąjį Palangoje - 227 m. gylio - artezinį gręžinį, nutiesė pirmąjį kurorte vandentiekį, pirmąjį kartą į Palangą atvesta elektra.

 • 1909 - Palangai suteiktos kurorto teisės.

 • 1915 03 23 - Palangą užėmė vokiečių kariuomenė.

 • Nuo 1918 m. - Vasario 16 d. Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, prasidėjo Lietuvos ir Latvijos ginčai dėl Palangos ir Šventosios teritorijų.

 • 1919 m. lapkričio mėn. - Palangą užėmė latvių kariuomenė.

 • 1920 09 28 - Rygoje pasirašyta Lietuvos-Latvijos sienos nustatymo sutartis.

 • 1921 03 21 - Palangos ir Šventosios pajūrio ruožas priskirtas Lietuvai.

 • 1921 03 30 - Į Palangą atvyko Lietuvos kariuomenės dalys ir Lietuvos valdininkai.

 • 1923-1925 - Šventojoje buvo statomas uostas.

 • 1932 - Palangai suteiktos II miesto teisės. Priimtas Kurortų įstatymas, kuris patikslino ir Palangos kurorto valdymo principus.

 • 1933 - Palangai suteiktos miesto teisės. Palangos burmistru išrinktas Jonas Šliūpas. Palangą aplankė Skautų judėjimo įkūrėjas seras Robertas Baden-Powell'is.

 • 1937 - Pradėta statyti naujai suplanuota Šventosios gyvenvietė.

 • 1938 - Palangą nusiaubė didysis Palangos gaisras, prasidėjęs klebonijos pastate.

 • 1838-1839 - Kurorte pastatyta autobusų stotis, reguliariai pradėjo važinėti maršrutiniai autobusai.

 • 1939 m. rugpjūtis - Palangoje ir Šventojoje vyko Jūros dienos.

 • 1940 04 24 - Palanga neteko miesto statuso.

 • 1940 07 21 - Lietuvoje ir Palangoje paskelbiama sovietų valdžia.

 • 1941 06 22 - Palangą užėmė vokiečių kariuomenės dalys.

 • 1941 06 25 - Represijų prieš žydų tautybės žmones pradžia Palangoje.

 • 1944 10 10 - Palangą užėmė sovietų armija.

 • 1945 - Įkuriama kurorto direkcija.

 • 1947 12 - Gyventojų trėmimai iš Palangos.

 • 1948 05 - Didžiausieji trėmimai iš Palangos.

 • 1949 03 25 - Antrieji pagal dydį gyventojų trėmimai iš Palangos.

 • 1951 - Nauji trėmimai.

 • 1952 - Palangai suteiktos respublikinio pavaldumo miesto teisės.

 • 1959 - Sudarytas naujas miesto išplanavimo projektas. Ribojama asmeninė statyba, numatoma naujų poilsio namų, sanatorijų statyba. Numatoma kurortą reorganizuoti į veikiantį ištisus metus, jį specializuojant kaip gydomąjį.

 • 1960 - Palangos botanikos parke pastatoma R. Antinio „Eglė žalčių karalienė“.

 • 1961 - J. Basanavičiaus gatvės skvere, prie pėsčiųjų tilto į jūrą, pastatoma Nijolės Gaigalaitės skulptūra „Jūratė ir Kastytis“.

 • 1963 - buvusiuose Tiškevičių rūmuose atidaromas Gintaro muziejus.

 • 1965 - Birutės kalno papėdėje pastatoma K. Petrikaitės-Tulienės „Birutė“.

 • 1966 - Pastatytas aukščiausias Palangoje devynių aukštų pastatas - poilsio namai „Neringa“.

 • 1967 - Palangoje siaučia uraganas, pridaręs daug nuostolių Palangos pajūriui, parkui, miestui.

 • 1969 - Palangoje iškilmingai paminėtas pirmojo viešojo lietuviško vaidinimo „Amerika pirtyje“ 70-metis; J. Basanavičiaus gatvės gale esančio „Jūratės ir Kastyčio“ skvero sienelės dešinėje pusėje pastatyta paminklinė stela.

 • 1970 - Įvyko pirmojo Palangos kurortinio sezono atidarymo šventė.

 • 1971 - Pastatyta vasaros estrada.

 • 1972 - Palangos parke pradėti rengti muzikos vakarai „Nakties serenados“.

 • 1972-1974 - Sudaromi nauji Didžiosios Palangos plėtimo planai. Pagal juos prie Palangos prijungta  Vanagupė, Kunigiškiai, Monciškė, Nemirseta, Šventoji.

 • 1977 - Pradėtas statyti naujas Virbališkės gyvenamasis mikrorajonas.

 • 1981 - Įvykus tanklaivio „Globe Asimi“ avarijai nuniokoti paplūdimiai.

 • 1989 - Atidaroma trečioji vidurinė mokykla.

 • 1989 -Atidaromas J. Šliūpo muziejus.

 • 1990 03 11 - Palanga sutinka Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą.

 • 1990 03 24 - Išrenkama pirmoji po nepriklausomybės atkūrimo Palangos miesto taryba.

 • 1992 - Sovietų armijos kariai palieka Palangos pajūrį.

 • 1993 06 14 - Tiškevičių parke atstatyta Laiminančio Kristaus statula.

 • 1997 - paminėtas Palangos parko 100-metis. grafui Alfredui Tiškevičiui suteiktas pirmasis Palangos garbės piliečio vardas.

 • 1997 - Atidarytas naujasis jūros tiltas.

 • 1999 - Pirmoji vidurinė mokykla reorganizuota į Senąją gimnaziją.

 • 1999 12 04 - Palangoje siautėjo uraganas Anatolijus.

Naudota literatūra:
1. Palangos istorija (sudarė Vladas Žulkus). Klaipėda, 1999.
2. Palanga. Tiltas į jūrą (sudarė Danutė Mukienė). Vilnius, 1997.
 
  ©  Lietuvos dailės muziejus,                                                                                                                                                          Atnaujinta  2010.07.13
  ©  Palangos botanikos parkas,
  © Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
Svetainės technologinė priežiūra: Unesco katedra humanitarams, Matematikos ir informatikos institutas