EDOUARDO ANDRÉ KŪRYBOS PRINCIPAI LIETUVOS PARKUOSE

Elena Brundzaitė-Baltrus

Tekstas parengtas pagal Elenos Brundzaitės-Baltrus publikaciją „Edouardo André kūrybos principai Lietuvos parkuose“, išspausdintą 2001 m. Vilniaus dailės akademijos išleistoje knygoje „Lietuvos želdynų ateitis“, p. 69-70

Palangos botanikos parko fragmentai. Danutės Mukienės nuotraukos, 2003 m. bitrželio pabaiga
Didelę istorijos ir kultūros paminklų dalį Lietuvoje sudaro parkai - ansambliai, turintys istorinę bei architektūrinę vertę. Jie atspindi XIX a. dvasinę bei materialinę kultūrą, techninius sumanymus, buitį, socialinę situaciją. Šiai grupei priklauso ir Palangos parkas.
Didžiulę įtaką padarė Lietuvos parkų kūrime žymus prancūzų kraštovaizdžio architektas E. André. Jis savo fundamentaliame veikale „L'Art des jadins“, 1879, Paris, išdėstė naujus parkų projektavimo principus ir praplėtė tuo laiku vyravusią eklektinę parkų kūrimo Europoje tendenciją.
E. André savo projektinius uždavinius formulavo vadovaudamasis fiziologiniais žmogaus poreikiais, laikydamas, kad svarbiausia rasti vientisumą įvairovėje, ansamblyje, atskirų detalių įvairovę. Pagrindinę reikšmę jis skyrė tapybiniams akcentams, kraštovaizdžio grožio ir architektūros elementų jungčiai. Taip pat suformulavo pagrindinius plano-tūrio kompozicijos principus ir nustatė jų dėsningumus. Juos sudaro: tarpusavio santykiai, atskirų elementų atstumai tarp įvairių zonų, žiūrėjimo kampai, nustatymas optimalaus mastelio, vandenų, reljefo ir želdinių komponavimo principai.
Visa rai ryškiai matoma keturiuose Lietuvos parkuose, kuriuos suprojektavo E. André:
  • Palangos parke, kur puikiai surastas paties parko santykis su supančia aplinka;

  • Užutrakio parke, kuris išsiskiria siužetinių erdvių dinamiškumu.

  • Trakų Vokės ir Lentvario parkuose, kuriuose akivaizdi kraštovaizdžio grožio bei architektūros elementų jungtis.

Išvada:
Neįmanomas istorinių parkų-ansamblių atkūrimas ir regeneracija Lietuvoje be išsamios E. André kūrybos analizės bei jos kruopštaus tyrinėjimo.

  

  ©  Lietuvos dailės muziejus,                                                                                                                                                          Atnaujinta  2010.07.13
  ©  Palangos botanikos parkas,
  © Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
Svetainės technologinė priežiūra: Unesco katedra humanitarams, Matematikos ir informatikos institutas